در دیدار ولایتی و سفیر چین چه گذشت؟

ایران چه کالاهایی به عراق صادر می‌کند؟
دکتر ولایتی روز چهارشنبه 26 آبان با پانگ سن سفیر چین در تهران در مرکز تحقیقات استراتژیک دیدار و در خصوص همکاری های دوجانبه و موضوعات منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

ایران چه کالاهایی به عراق صادر می‌کند؟

دانلود shareit