تحولات مهم در عربستان

ایران و هند رشد اقتصادی جهان را بهبود دادند
ایرنا نوشت: رسانه روسی اسپوتنیک با اشاره به اینکه «در خاندان آل سعود همه چیز عادی نیست»، نوشت: عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان بیش از همه از سقوط نرخ نفت که از سال 2014 ادامه دارد، ضرر دیده است.

ایران و هند رشد اقتصادی جهان را بهبود دادند