تهدید به مرگ دو کارمندی که باعث اشتباه در اعلام برنده بهترین فیلم اسکار شدند

ایران مقام دوم صید ماهی از اقیانوس هند را در اختیار دارد
مهر نوشت: برای دو کارمند شرکت پرایس هاوس کوپرز که مسبب اشتباه بی‌سابقه در اعلام برنده بهترین فیلم اسکار امسال شناخته شده‌اند، تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده است.

ایران مقام دوم صید ماهی از اقیانوس هند را در اختیار دارد