واکنش رییس جمهور به صعودهای کوهنورد ایرانی

ایران به اظهارات وزیر دفاع آمریکا واکنش نشان داد
رییس جمهوری صعود عظیم قیچی‌ساز، نخستین کوهنورد ایرانی به ۱۴ قله بالای ۸٠٠٠ متر جهان را افتخار کشور برشمرد.

ایران به اظهارات وزیر دفاع آمریکا واکنش نشان داد