«ناگهان پیت حلبی» پرفروش‌ترین نمایش سنگلج در سال ۹۵

ایران به اتهامات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد
«ناگهان پیت حلبی» پراقبال ترین نمایش سال ۹۵ در میان ۱۲ اثری بود که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت.

ایران به اتهامات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد