سرمایه گذاری مستلزم وجود امنیت و وحدت وانسجام در کلیه ارکان است

ایران امن ترین آسمان جهان را دارد/ کنترل روزانه ترافیک ۱۵۰۰ فروند هواپیما در کشور
دادستان کرج گفت: اگر بتوانیم امنیت را در جامعه ایجاد کنیم و وحدت و انسجام را در لایه های مختلف مدیریتی پیاده کنیم بسیاری از کاستی های و مشکلات سرمایه گذاری برطرف خواهد شد.

ایران امن ترین آسمان جهان را دارد/ کنترل روزانه ترافیک ۱۵۰۰ فروند هواپیما در کشور