کودکان کار با «چتری با ستاره‌های آبی» به بازار نشر می‌آیند

ایران اسلامی در سوگ فرزندان خود
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کتاب «چتری با ستاره‌های آبی» با موضوع اجتماعی و شامل سه قصه به موازات همدیگر است.

ایران اسلامی در سوگ فرزندان خود