فیلم | لحظه سقوط و انفجار هواپیما در بزرگراه پرتردد در آمریکا

ایران، روسیه و ترکیه سند تشکیل مناطق کاهش تنش در سوریه را بررسی کردند
برخورد یک هواپیمای کوچک با خطوط برق باعث سقوط و انفجار آن در بزرگراهی پر تردد در واشنگتن آمریکا شد.

ایران، روسیه و ترکیه سند تشکیل مناطق کاهش تنش در سوریه را بررسی کردند