فیلم | حملات پهپادی حزب‌الله علیه مواضع داعش

ایجاد پل ارتباطی بین محیط‌ آموزشی و مشاغل حرفه‌ای در ایران
منابع سوری و لبنانی از ادامه عملیات ارتش سوریه و مقاومت لبنان در جبهه قلمون و نیز موفقیت رزمندگان مقاومت در آزادسازی یک تپه مهم در منطقه عرسال در نزدیک مرز لبنان و سوریه خبر دادند.

ایجاد پل ارتباطی بین محیط‌ آموزشی و مشاغل حرفه‌ای در ایران