رئیس جمهوری آلمان نوروز را به روحانی تبریک گفت

ایام نوروز و ویژه برنامه‌های شبکه افق
مهر نوشت: «فرانک والتر اشتاین مایر» در پیامی، نوروز را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

ایام نوروز و ویژه برنامه‌های شبکه افق