فیلم | تاکید رهبر انقلاب به بصیرتی که برخی نخبگان سیاسی با تکیه بر توهم ندارند

اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: بصیرت این است که بدانید اگر چشم خود را بستید و فکر نکردید، ضربه می‌خورید. تعجب است مردم معمولی این بصیرت را دارند اما بعضی نخبگان سیاسی با تکیه بر توهم این بصیرت را ندارند.

اگر خداداد در بازی با استرالیا آن توپ را گل نمی‌کرد چه می‌شد؟