چرا گمرک لباس‌های پرسپولیس را ضبط کرد؟

اکران دوباره فیلم ایرانی که در لبنان از پرده پایین کشیده شده بود
کاروان حدود چهل نفره پرسپولیس درحالی به تهران آمده است که لباس‌های جدید این تیم ضبط شد.

اکران دوباره فیلم ایرانی که در لبنان از پرده پایین کشیده شده بود

نصب تلگرام فارسی