عکس | کنایه هنرمندان ایرانی به پیروزی ترامپ

اوکراین خواستار ادامه حمایت آمریکا از این کشور شد
هنرمندان ایرانی هم در صفحات خود در اینستاگرام به انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند.

اوکراین خواستار ادامه حمایت آمریکا از این کشور شد

دانلود تلگرام