زندگی دوباره زاینده رود وابسته به اجرای کامل مصوبات طرح ۹ ماده‌ای است

اولین کارگاه هوش اقتصادی در کرج برگزار می شود
استاندار اصفهان گفت: قول می‌دهم اگر بندهای مصوبات طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود به طور کامل اجرا شود آب در رودخانه جاری و مشکل تالاب گاوخونی حل خواهد شد.

اولین کارگاه هوش اقتصادی در کرج برگزار می شود