ورود روزانه یک قطار گردشگری به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

اولین همایش بانک ، بیمه و بورس در شهر کرج برگزار می شود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: روزانه یک قطار گردشگری به ظرفیت ۳۲۰ نفر از تهران به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش زنجان حرکت می کند.

اولین همایش بانک ، بیمه و بورس در شهر کرج برگزار می شود