درباره «عصرجمعه» فیلم بسازید و داستان بنویسید

اولین موضع آنکارا دربارۀ ترور سفیر روسیه/ وزارت خارجه ترکیه بیانیه داد
شهرکتاب فرشته با هدف ترویج داستان‌نویسی و فرهنگ کتاب‌خوانی و فیلم‌سازی، سومین دوره مسابقه داستان کوتاه و فیلم کوتاه را با موضوع «عصر جمعه» برگزار می‌کند.

اولین موضع آنکارا دربارۀ ترور سفیر روسیه/ وزارت خارجه ترکیه بیانیه داد