کمپینی برای انتخاب یک شهردار غیرسیاسی از جامعه علمی

اولین فیلم از یورش نیروهای امنیتی آل‌خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم
حدود ۳ هزار نفر از جامعه علمی تهران کمپینی برای انتخاب یک شهردار متفاوت تشکیل داده‌اند.

اولین فیلم از یورش نیروهای امنیتی آل‌خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم