290 میلیارد ریال زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مازندران در دولت یازدهم ایجاد شد

اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابل
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: در دولت تدبیر و امید بیش از 290 میلیارد ریال در زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هزینه شده است.

اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابل