تصاویر | جواهرات ۱۴۰۰ ساله‌ «آنگلوساکسون‌ها» که در حیاط خانه یک بریتانیایی پیدا شد

اولین رقابت خودروهای بدون راننده در پیست مسابقات اتومبیل‌رانی
«هارد کاسل» مرد ۵۲ ساله بریتانیایی که جواهرات ۱۴۰۰ ساله‌ای را در باغچه خانه‌اش در یورک انگلستان پیدا کرد مجبور به فروش جواهرات با ارزش به موزه محلی یورک شده است.

اولین رقابت خودروهای بدون راننده در پیست مسابقات اتومبیل‌رانی