پشه‌های واقعا روزها کجا می‌روند؟/پاسخ به یک سوال قدیمی

اولین حکم وزیر ارشاد دولت دوازدهم/ محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی شد
این سوال حتما برای شما هم هم همواره مطرح بوده که پشه‌ها صبح ها کجا می روند که شب‌ها فقط دست به اذیت و بیدار کردن آدم از خواب می‌زنند!

اولین حکم وزیر ارشاد دولت دوازدهم/ محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی شد