توسعه صادرات با سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های بزرگ محقق می‌شود

اولین اظهارنظر احمدی‌پور درباره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تسنیم به نقل از نائب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: توسعه صادرات کشور تنها با سرمایه گذاری روی شرکتهای بزرگ و از طریق سرمایه گذاری خارجی محقق می شود.

اولین اظهارنظر احمدی‌پور درباره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دانلود رایگان اینستاگرام