داعش مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را به عهده گرفت

اولین استقلالی از این تیم جدا شد
ایرنا نوشت: گروه تروریستی داعش روز شنبه مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان مصر را که 29 کشته بر جا گذاشت، به عهده گرفت.

اولین استقلالی از این تیم جدا شد