عده ای به هر اقدام دولت در حوزه زنان و خانواده، برچسب فمنیستی می زنند

اولین آلبوم رسمی گروه آوازی «دامور» در آستانه انتشار
ایرنا نوشت: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: عده ای به هر اقدام دولت در حوزه زنان و خانواده، برچسب گفتمان فمنیستی می زنند و تلاش می کنند با طرح چنین انگ هایی، حرکت هایی که در پیگیری مسائل زنان انجام می شود را عقیم و ابتر بگذارند.

اولین آلبوم رسمی گروه آوازی «دامور» در آستانه انتشار