موحدی‌کرمانی: ما چه کار داریم چه کسی دستور لغو سخنرانی را داده؟/ مطهری سخنانش را با آقا تطبیق کند

اوراکل مغز اینترنت را خرید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: اینکه گفته می شود چه کسی دستور لغو سخنرانی مطهری را داده، ما به چه کسی چه کار داریم؟ آیا صحبت‌های مطهری واقعا برای مصلحت است یا نه، که به نظر من سخنان وی به مصلحت کشور نیست.

اوراکل مغز اینترنت را خرید