مروری بر سخنان ترامپ دربارۀ ایران

اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد/ برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا درباره ایران تاکنون چه گفته است؟

اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد/ برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی