تخت‌روانچی: حقوق بشر و تعاملات بانکی محور دور جدید گفت‌وگوها/ گشایش دفتر اروپا در تهران زمان‌بر است

اوباما با ترامپ تماس گرفت
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، حقوق بشر و تعاملات بانکی را دو موضوع جدید این دور از گفت و گوهای تهران و بروکسل عنوان کرد و گفت: در این دور چارچوب ها و دستور کار گفت و گوهای حقوق بشری مورد بررسی قرار می گیرد و وارد مسائل محتوایی نمی شویم.

اوباما با ترامپ تماس گرفت

دانلود تلگرام