انتخابات داخلی خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی برگزار شد

اهالی «پایتخت» به تهران می‌آیند
نخستین جلسه هیأت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با حضور ناظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

اهالی «پایتخت» به تهران می‌آیند