تمهیدات ترافیکی برای برپایی مراسم های روز اربعین در اصفهان

انهدام ۷باند دانه درشت قاچاق کالا در اصفهان
به منظور برپایی هرچه با شکوهتر مراسم های عزاداری مردم مومن و ولایتمدار شهر اصفهان در روز اربعین حسینی تمهیدات خاص ترافیکی در این روز اجرا می شود.

انهدام ۷باند دانه درشت قاچاق کالا در اصفهان

نصب تلگرام فارسی