دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل اجرای پروژه پل قدس نیست

انهدام دو باند سرقت مسلحانه در فارس
تسنیم نوشت: اجرای پروژه پل قدس دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل نیست و تمام تلاش ما حفظ حیات این رودخانه است.

انهدام دو باند سرقت مسلحانه در فارس