چینی‌ها در ایران قطعات خودرو می‌سازند

انهدام باند دزدی از کنیسه‌های یهودیان تهران/ نیم میلیارد اموال مسروقه بدست آمد/ عکس
88 هزار بنگاه تولیدی کوچک مقیاس که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، 42 درصد اشتغال و 17 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.

انهدام باند دزدی از کنیسه‌های یهودیان تهران/ نیم میلیارد اموال مسروقه بدست آمد/ عکس