استفاده رایگان مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان از امکانات گردشگری دیزین

انفجار معدن در اوکراین جان ۱۰ معدنچی را گرفت
استفاده از امکانات گردشگری پیست بین‌المللی دیزین برای هموطنان ساکن خوزستان و سیستان و بلوچستان رایگان شد.

انفجار معدن در اوکراین جان ۱۰ معدنچی را گرفت