اولین تصاویر از بزرگترین و درخشان‌ترین ماه 70 سال گذشته

انفجار در حومه استانبول
دوستداران آسمان شب اکنون در حال رصد بزرگترین ابرماه هستند که در تقریبا 70 سال می‌توان آن را مشاهده کرد. این ابرماه در تاریخ 24 آبان، 14% بزرگتر و 30% روشن‌تر از یک ماه کامل معمولی دیده می‌شود.

انفجار در حومه استانبول

دانلود shareit