تصاویر | خلاقیت بدون مرز در ونیز

انرژی پاک در قطار
دوسالانه ونیز (Venice Biennale) نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یکبار (در سال‌های فرد) در شهر ونیز ایتالیا برگزار می‌شود.

انرژی پاک در قطار