فیلم | لحظه آغاز تور ۱۲۶ هزار کیلومتری کاپ «جام جهانی فوتبال»

اندازه جیب خودت خرید کن!
کاپ رقابت های جام جهانی فوتبال تور دوره ای خود را در کمتر از یکسال مانده به این رقابت ها آغاز کرد.

اندازه جیب خودت خرید کن!