هشدار برانکو به مدافعان تیمش در آستانه بازی ذوب آهن

انتقام گیری عجیب یک مرد از همسر دوستش،باعث دستگیری داماد در شب عروسی اش شد
پرسپولیس بازی سختی مقابل تیم سوم لیگ در اصفهان دارد.

انتقام گیری عجیب یک مرد از همسر دوستش،باعث دستگیری داماد در شب عروسی اش شد