ماجرای شهرداری که گم می‌شود در کمدی «استشمامات»

انتقال کدام داروها به پروازهای گرجستان مجازات حبس دارد؟
نمایش کمدی «استشمامات» به کارگردانی میثم عبدی در تماشاخانه پایتخت روی صحنه می‌رود.

انتقال کدام داروها به پروازهای گرجستان مجازات حبس دارد؟