سرپرست شهرداری پلدختر تعیین شد

انتقال هوایی مصدومان تصادف رانندگی چمشک پلدختر به بیمارستان خرم آباد
در جلسه اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر سرپرست شهرداری این شهر تعیین شد .

انتقال هوایی مصدومان تصادف رانندگی چمشک پلدختر به بیمارستان خرم آباد