تصویری از علی صادقی در دوران دبستان

انتقاد یک امام جمعه از خاموش شدن چراغ‌های برج ایفل بعد از آزادسازی حلب
علی صادقی عکسی از خود در دوران تحصیل دبستان، در اینستاگرام منتشر کرد.

انتقاد یک امام جمعه از خاموش شدن چراغ‌های برج ایفل بعد از آزادسازی حلب