دمشق، ترکیه را متجاوز خواند

انتقاد مک‌کین به بی تفاوتی ترامپ
ایرنا نوشت: ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفت: ترکیه کشوری متجاوز است و بخشی از خاک سوریه را اشغال کرده است.

انتقاد مک‌کین به بی تفاوتی ترامپ