محکومیت ۱۰ساله در انتظار مهاجم سابق بارسلونا

انتقاد قربانی از کمرنگ شدن نقش شیخوخیت در جریان اصولگرا
تسنیم نوشت: مهاجم پیشین تیم ملی کامرون و باشگاه بارسلونا محکومیتی ۱۰ ساله در انتظارش است.

انتقاد قربانی از کمرنگ شدن نقش شیخوخیت در جریان اصولگرا