ضرب‌المثل‌هایی که دیگر معنی نمی‌دهند

انتقاد شدید محمد بنا از احسان علیخانی: عزت دست خداست نه در برنامه تو مجری!
محمدرضا یزدان‌پرست *

انتقاد شدید محمد بنا از احسان علیخانی: عزت دست خداست نه در برنامه تو مجری!