صفحه اول روزنامه های شنبه11شهریور96

انتقاد روزنامه اصلاح طلب از اظهارات عارف در مورد فرزندش
حادثه تلخ تصادف دانش آموزان هرمزگانی تیتر برجسته همه روزنامه های امروز است.

انتقاد روزنامه اصلاح طلب از اظهارات عارف در مورد فرزندش