اقدامات متفاوت حسن روحانی در نوروز

انتقاد رهبری از مدیریت‌های غیرانقلابی / با رونق تولید داخلی، مصیبت بیکاری جوانان برطرف می‌شود
ایسنا نوشت:هر ساله با شروع سال جدید، رئیس‌جمهور فعالیت‌ها و اقداماتی را انجام می‌دهد که نسبت به سایر روسای جمهور متفاوت بوده است.

انتقاد رهبری از مدیریت‌های غیرانقلابی / با رونق تولید داخلی، مصیبت بیکاری جوانان برطرف می‌شود