توضیحات مهم سید مهدی رحمتی در نیمه‌شب/شکایت می‌کنم،برای مک درموت هم نیازی به پاسخگویی ندیدم!

انتقاد برنی‌سندرز از طرح مالیاتی ترامپ
مهدی رحمتی نوشته شکایت می‌کند. کاپیتان مورد غضب قرار گرفته استقلال به بعضی‌ها هم طعنه زده که خبرگزاری و سایت دارند.

انتقاد برنی‌سندرز از طرح مالیاتی ترامپ