«ماشین نشین‌ها»؛ حکایت اصغر فرهادی از بی‌خانمان‌ها در سال ۷۳ | عکس

انتصاب در سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری رشت
اصغر فرهادی در سال 73 نمایشی با عنوان «ماشین نشین‌ها» را به روی صحنه برد که در آن به وضعیت نامناسب حومه‌نشینان تهرانی پرداخته می‌شد.

انتصاب در سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری رشت