بـرقراری پـرواز شیراز- مسقط از 24 شهریـورماه

انتشار عکس هـای شخصی زن جوان در فضای مجازی بـرای اخاذی
«خبرجنوب» نوشت: مدیرکل فرودگاه های فارس از برقراری خط پروازی شیراز- مسقط توسط یک شرکت هواپیمایی عمانی خبر داد.

انتشار عکس هـای شخصی زن جوان در فضای مجازی بـرای اخاذی