ازکنایه رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه تادعوای دوباره در شورای شهر سر یک خبرنگار/ پربازدیدهای ۱٨آبان

انتشار اولین آمار غیر رسمی انتخابات امریکا
رئیس جمهور در ۱٨ آبان به رئیس قوه قضاییه در شبکه اجتماعی طعنه زد و البته دعوا در شورای شهر بر سر یاشار سلطانی و املاک نجومی هم بالا بود.

انتشار اولین آمار غیر رسمی انتخابات امریکا

دانلود shareit