رابین ویلیامز با «خانم دابت فایر» به تلویزیون می‌آید

انتخابات شورای شهر تهران؛ میدان نبرد ژنرال‌های چپ و راست
کمدی «خانم دابت فایر» با بازی رابین ویلیامز روز پنجشنبه از شبکه سه پخش خواهد شد تا به این ترتیب بعد از ایام عزادای کمدی‌ها روی آنتن تلویزیون می‌روند.

انتخابات شورای شهر تهران؛ میدان نبرد ژنرال‌های چپ و راست