بزرگترین رینگ پیاده رو کشور در اردبیل افتتاح شد

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نمایش عظیم دموکراسی بود
مسیر رینگ پیاده‌روی شورابیل مشتمل بر 14 پروژه با زیر مجموعه‌های فضای سبز، کاشت 5 هزار اصله نهال، اجرای سیستم پایش تصویری، ارتقای روشنایی، چمن مصنوعی و مجموعه‌های خدماتی با اعتبار 100 میلیارد ریال در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نمایش عظیم دموکراسی بود