نکاتی گفته نشده در مورد فیلم منتشر شده داعش از داخل ساختمان مجلس

انتخابات داخلی خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی برگزار شد
انتخاب نوشت: یک از کسانی که در روز حادثه تروریستی مجلس جان سالم به در برده توضیحانی را درباره فیلم منتشر شده داعش از داخل ساختمان مجلس بیان کرده است.

انتخابات داخلی خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی برگزار شد